Vi servicerer både virksomheder og kommuner

Vejen VVS Service

 

Vi udfører

Vi er certificeret af Dansk Drikkevandskontrol

Dansk Drikkevandskontrol

Vi er certificeret af Dansk Drikkevandskontrol og samspillet mellem dem og VVS-fagfolk er afgørende for at sikre, at rent drikkevand forbliver en selvfølge i Danmark. Mens Dansk Drikkevandskontrol er ansvarlig for at overvåge og regulere vandkvaliteten, spiller vi som certificeret VVS’er en afgørende rolle i at implementere og vedligeholde VVS-systemerne, der leverer dette vand til erhvervsbygninger. Dette arbejde skal nemlig udføres i overensstemmelse med de nationale standarder for at sikre, at vandkvaliteten forbliver høj. Klik her og læs mere.

Svejsning af PE-rør - erhverv

Svejsning af PE-Rør

Svejsning af PE-rør er en vigtig del af arbejdet i forbindelse med installation og reparation af rørledninger til vandforsyning, afløb og gas.

PE-rør er kendt for deres holdbarhed og modstandsdygtighed over for korrosion, hvilket gør dem til en populær løsning. Vi vælger den mest hensigtsmæssige svejsemetode baseret på projektets krav og rørledningens størrelse og materiale.

Hos Vejen VVS Service har vi den præcision og ekspertise, svejsning af PE-rør kræver for at sikre, at rørledningerne fungerer korrekt og pålideligt. Det er afgørende for at opretholde et velfungerende system og undgå lækager eller andre problemer, der kan forårsage skader på bygningen eller miljøet.

Vi sørger for dokumentation over svejseprocessen, så vi altid kan fremvise, at svejseforbindelsen er blevet udført korrekt og opfylder de nødvendige standarder og specifikationer.

Vedligeholdelse af tekniske installationer - erhverv

Vedligeholdelse af tekniske installationer

Vedligeholdelse af tekniske installationer er afgørende for at opretholde en sund og sikker bygningsdrift.

Det kan f.eks. være installationer som rørledninger, sanitære armaturer, opvarmningssystemer, kølesystemer og ventilationsanlæg. Målet er at vurdere tilstanden, identificere eventuelle problemer eller potentielle fejl og planlægge vedligeholdelsesopgaverne.

Vi udfører både forebyggende vedligeholdelse og diverse reperationer (også akutte problemer).

Det kan være opgaver som udskiftning af filtre, smøring af bevægelige dele, kontrol af tryk og temperaturer, reparation af lækager i rørledninger, udskiftning af defekte ventiler, justering af termostater eller udskiftning af slidte komponenter.

Vi bidrager til at forlænge installationernes levetid, minimere driftsforstyrrelser og skabe et mere behageligt og energieffektivt miljø for bygningens brugere.

Gulvvarme til erhverv

Gulvvarme

Gulvvarme er en populær metode til opvarmning i erhvervsbygninger, da den skaber en jævn og behagelig temperaturfordeling, samtidig med at den reducerer synlige radiatorer og muliggør mere fleksible indretninger

Vi har den store ekspertise, der er nødvendig for at installere gulvarme i erhvervsbygninger. Det kræver nemlig omhyggelig planlægning og designproces i samarbejde med bygherrer/arkitekter/ingeniører for at identifiere det optimale layout for gulvvarmesystemet. Dette inkluderer bestemmelse af områder, hvor gulvvarmen skal installeres, og hvordan varmen skal fordeles for at opnå den ønskede temperaturfordeling.

Efter installationen udfører vi tryktestning og kvalitetskontrol for at sikre, at gulvvarmesystemet fungerer korrekt og er tæt. Dette inkluderer at identificere eventuelle lækager i rør eller kabler og sørge for, at alle komponenter fungerer som de skal.

Når installationen er afsluttet korrekt, kan gulvvarmesystemet give en behagelig og effektiv opvarmningsløsning, der bidrager til komfort og produktivitet i erhvervsområderne.

.

Varmepumpe til private og erhverv

Varmepumpe

Installation af varmepumper er en af de mest energieffektive metoder til opvarmning og køling af din erhvervsbygning.

Vi vejleder gerne omkring varmepumper ud fra faktorer som bygningernes størrelse, isolering, eksisterende varmesystem, og eventuelle behov for køling. Ud fra dette kan vi anbefale den bedste varmepumpe-model og placering for installationen.

Vi installerer de nødvendige rørledninger for at forbinde varmepumpen til bygningens varme- og kølesystem. Dette kræver nøjagtighed og viden om rørmaterialer og dimensionering for at sikre effektiv varme- og kølefordeling.

Efter installationen udfører vi omhyggelige tests for at sikre, at varmepumpen fungerer optimalt og leverer effektiv opvarmning eller køling til bygningen.

Galleri

Billeder fra diverse projekter hos erhvervskunder

Brands & samarbejdspartnere